Özünə uyğun ətir seç

Dəyərli müştəri!

Özünüzə uğun ətir seçmək üçün, siz hansı qrupa aid ətirləri sevdiyinizi müəyyən etməlisiniz:

- Aldehidlər  (альдегидные) qrupuna  daxil olan ətirlər – süni yaradılmış maddələrdən istifadə etməklə, qoxuların müxtəlifliyini yaratmağa imkan verir. Dəri ilə təmasda ətrin qoxusu güclənir. Müasir parfumeriyada elit ətirlərdə aldehidlər demək olar ki, istifadə edilmir.

 

- Ənbər (амбровые) ətirlər qrupuna şirin ədviyyə tərkibli ətirlər daxil edilir. Belə ətirlərdə baza notlar üstünlük təşkil edir. Bu qrup ətirlərin tərkibi şərq ədviyyatı, müşk, ənbər vanil və s. zəngindir.

 

- Ağac (древесные) ətirlər qrupuna  çoxlu yarımqruplar daxildir: çiçək-ağac ətirli, meyvə-ağac ətirli, ədva-ağac ətirli və s. Bu qrupa daxil olan ətirlər səndəl, kedr, paçuli, mərsin kompazisiyalarını özündə birləşdirir.

 

- Yaşıllar (зеленые)  qrupuna daxil olan ətirlər yeni biçilmiş ot və yarpaqların çox yüngül, sadə qoxusu ilə səslənir. Burada şam, qalbanuma, ardıc, lavanda notları üstündür.

 

- Dəri (кожаные)qrupuna  aid olan ətirlər əsasən kişilər üçün nəzərdə tutulub. Onlarda tütün, tüstü, bal, qatran, kəhrəba qoxuları üstünlük təşkil edir.

 

- Müşk (мускусные) ətirlər qrupu  adı ilə özü haqqında xəbər verir. Buraya daxil olan heyvan mənşəli maddələr kiçik eyforiya yaratmağa qadirdir. Bu qrupa daxil olan ətirlərin qalıcılığı da daha yüksəkdir.

 

- Ozon ətirlər qrupu (dənizlər, okeanlar qrupu da adlanır) yeni yaranmış qrupdur. Buna baxmayaraq, müştərilər arasında artıq öz pərəstişkarlarını tapıblar. Bu qrupa daxil olan ətirlər dəniz və okean damcılarının təravətini pərəstişkarlarına çatdırır.

 

- Oriyental-Şərq (восточные, ориентальные) ətirlər qrupu vanil, müşk, səndəl, qətran və s. qoxularla zəngindir. Bu qrupun ətirləri əsasən qiş mövsümü və gecə ziyafətləri ilə əla səslənir.

 

- Ədviyyəli (пряные) ətirlər qrupunda qərənfilin, mixəyin  ədviyyəli notları. darçın dəfnə yarpağı, istiot notları üstünlük təşkil edir.

 

- Meyvə (фруктовые ) ətirlər qrupu adından da məlum olduğu kimi meyvə qoxuları ilə zəngindir. Burada təravət və şleyf kompozisiyalarına üstünlük verilir.

 

- Qədəh (фуженыер) ətirlər qrupu özündə palıd mamırı və lavandanın ətir çalarlarını birləşdirir. Bu qrupa daxil olan ətirlər əsasən kişilər üçün nəzərdə tutulub.

 

- Çiçək (Цветочные) qrupu bayaq xatırlatdığım kimi çox yarım qruplara bölünür. Burada çiçək notları üstünlük təşkil edir. Adətən bu notlar meyvə, sitrus, yaşılların qrupuna daxil olan notlarla birləşərək kompozisiya yaradır.

 

- Sitrus (цитрусовые) qrupuna daxil olan ətirlər özündə sitrus meyvələrin ətir  notlarını birləşdirir.

 

- Şipr (шипровые) qrupuna daxil olan ətirlər ilk dəfə 1917-ci ildə yaradılıb. Onlar o qədər məşhur olub ki, şipr ətirlər qrupu ailəsi yaranıb. Qadınlar üçün əsasən yüngül meyvə və yaşıllıqlar notları ilə ətirlər istehsal olunur. Kişi ətirlərinin kompazisiyasını isə palıd mamırı notları, lavandalar, paçuli və s. notları təşkil edir.

# Axtarmaq üçün daxil edin və ya bağlamaq üçün ESC vurun